Propers a les mínimes Cnat d’Espanya i Cnat Europa.