ASSEMBLEA SOCIS

El proper Divendres 06 d'Octubre hi ha assemblea de socis.

Primera convocatòria: 19:30h

Segona convocatòria: 20h

Ordre del dia:

- Estat de comptes

- Projectes 2018/2018

- Altres temes

- Precs i preguntes

El Club

El nostre club és caracteritza per l'entrega de la gent que el forma. El podem definir com una gran família, amb un ambient distès i agradable, on la col·laboració de tots els membres es fa palès en cada activitat que organitza.

Altres entrades