Assemblea General


Assemblea general de socis 2016 el dia 17 de Març en 1era convocatòria a les 20:15h i la 2a convocatòria a les 20:30h amb el següent ordre del dia:

- Estat de comptes

- Projectes 2016

- Precs i Preguntes

Us esperem a tots.

El Club

El nostre club és caracteritza per l'entrega de la gent que el forma. El podem definir com una gran família, amb un ambient distès i agradable, on la col·laboració de tots els membres es fa palès en cada activitat que organitza.

Altres entrades