Assemblea General


Assemblea general de socis 2016 el dia 17 de Març en 1era convocatòria a les 20:15h i la 2a convocatòria a les 20:30h amb el següent ordre del dia:

- Estat de comptes

- Projectes 2016

- Precs i Preguntes

Us esperem a tots.