Les atencions de la mútua poden ser urgents o planificades:

  1. URGENTS: Cal que els atletes truquin al telèfon d'atenció que consta a la fitxa federativa i segueixin les seves instruccions. Si es produeix la urgència en horari d'oficina, es pot demanar la gestió a secretaria.

  2. PLANIFICADES: Cal contactar amb secretaria (horari de secretaria dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 19:30h) en persona, via telèfon o per correu electrònic.

Atletes 2004 i anteriors

MÚTUACAT – Número de Pòlissa: 122569

Serveis d’Urgències a la Clínica Plató situada al carrer Plató, 21   Barcelona 08022 tel. 933 069 900.

Atletes 2005 i posteriors (menors)

MÚTUACAT – Número de Pòlissa: 123620