INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

1. Descarregar el document Protocol entrenaments CA Mollet i seguir les indicacions especificades en el document.

2. Descarregar la declaració responsable adult o familiar, signar-la i entregar-la a secretaria o consergeria.

Protocol entrenaments

CA Mollet

Declaració responsable

ADULTS

Declaració responsable

FAMÍLIES